• Postbus 2793 | 3800 GJ Amersfoort

‘Wie de jeugd heeft…’ Drugshandel en schoolgaande jeugd in Uithoorn

‘Wie de jeugd heeft…’

Drugshandel en schoolgaande jeugd in Uithoorn

De Amstellandgemeenten hebben Bureau Bervoets gevraagd om een onderzoek te doen naar drugsproblematiek rondom schoolgaande jeugd en de manier om als gemeente en partners (ook) preventief met die problematiek om te gaan. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op de gemeente Uithoorn, maar diende ook inzichten op te leveren voor een – vergelijkbare – problematiek in de andere vier Amstellandgemeenten.

De kern

Al met al lijkt er in Uithoorn meer een dealprobleem – nog los van schoolgaande jeugd – dan van een gebruikersprobleem onder schoolgaande jeugd. Hoewel voor het gebruikersprobleem geldt: iedere jeugdige gebruiker is er 1, elk incident is er 1. Maar op basis van het onderzoek ontstaat vooral het beeld van een actieve aanbodkant (runners, dealers, handelaren) die, voorheen toch vooral stedelijke, problematiek naar de buurgemeenten van Amsterdam brengt. Dus ook naar Uithoorn. Het zou daarom verstandig zijn om ook in de andere Amstellandgemeenten te werken aan een plan om het de georganiseerde drugscriminaliteit moeilijk(er) te maken. Het is in die zin geen exclusief Uithoorns probleem. En we zijn ons ervan bewust dat er al veel gebeurt, maar het kan mogelijk nog een stuk scherper, gerichter en daarbij is echt regionaal meer urgentiegevoel nodig. De hoofdstad vraagt veel capaciteit, maar verlies de buurgemeenten niet uit het oog.

Ook op basis van ander onderzoek (Tops, Valkenhoef en Van der Torre, 2018; Salet, de Kimpe, Wiegant en Ponsaers, 2021) weten we dat het gebied buiten de grote stad, dus in de kleinere gemeenten en zeker ook het platteland, veel gelegenheid biedt voor misdaad en hierdoor aantrekkelijk is voor criminelen.  We hebben reden om aan te nemen dat deze ‘aantrekkelijkheid’ ook geldt voor de andere Amstellandgemeenten, waardoor de aanbevelingen van dit onderzoek ook geldig en nuttig zijn voor hen.

Verstandig is toch ook om nog meer dan nu met elkaar op te trekken in (actiegerichte) samenwerkingsverbanden. En samen het overzicht te houden op de drugsproblematiek met actuele (gebieds)kennis en intelligence. Die is nu nog vaak gefragmenteerd of bij sommige partijen onvoldoende aanwezig, zo bleek uit de interviews.

Dat het onderzochte drugsprobleem niet een exclusief Uithoorns probleem is, blijkt ook uit het landelijk advies van de commissie Jongeren en Drugscriminaliteit van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (2022). En ook het recente rapport ‘Preventie met Gezag: een strategie voor weerbare wijken’ van het Aanjaagteam Ondermijning (2021) biedt al veel aanbevelingen die zo zouden kunnen worden benut in gemeenten waar indicaties zijn voor de ondermijnende invloed van drugscriminaliteit. Denk aan de adviezen voor preventie en repressie ‘met gezag’ door (nog meer) systemisch te werken, alsmede de versterking van informatie en (een gebiedsgerichte) opsporing.

Download het rapport en de infographic

Het onderzoek werd uitgevoerd door Eric Bervoets, Kyra van den Akker en Nicole Bijl. En met medewerking van Bob Schuitema, Storm van Merkesteijn en Kieran Kaal. De kernbevindingen en adviezen staan in een Infographic.

Download hier het rapport en lees ook de aanbevelingen: RapportDrugsUithoorn

Meer info

De Amstellandgemeenten hebben Bureau Bervoets gevraagd om een onderzoek te doen naar drugsproblematiek rondom schoolgaande jeugd en de manier om als gemeente en partners (ook) preventief met die problematiek om te gaan. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op de gemeente Uithoorn, maar diende ook inzichten op te leveren voor een – vergelijkbare – problematiek in de andere vier Amstellandgemeenten.