• Postbus 2793 | 3800 GJ Amersfoort

Samen signaleren

In mei 2016 kwam ons onderzoek uit samen met Bureau Beke naar burgerparticipatie bij sociale veiligheid. Het onderzoek vond plaats in opdracht van Platform31 (www.platform31.nl)

Samenvatting

Met name met behulp van sociale media dragen burgers uit eigen initiatief bij aan sociale veiligheid. De huidige, nieuwe vormen van burgerparticipatie – van WhatsApp-groep tot burgerwacht – stellen gemeenten en politiekorpsen voor de vraag: hoe gaan we zo goed mogelijk om met deze initiatieven? Welke rol pakken we? In deze rapportage wordt ingegaan op de conclusies en adviezen uit het gezamenlijke onderzoek Samen Signaleren door Bureau Bervoets en Bureau Beke in opdracht van Platform31. Ingegaan wordt op nieuwe vormen van burgerinitiatieven en de recente ontwikkelingen daarin. De onderzoekers hebben zich gericht op initiatieven die daadwerkelijk door burgers zelf zijn genomen en opgezet.