• Postbus 2793 | 3800 GJ Amersfoort

‘Niet meer, maar anders!’ Blauw bij gebiedsgerichte opsporing

Een onderzoek naar een ‘ontschotte’ lokale opsporing

Voor de landelijk portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie van de Nationale Politie hebben we een praktijkonderzoek verricht naar de wisselwerking tussen de lokale recherche en de uniformdienst. Het veldwerk vond plaats in vier basisteams, maar de resultaten zijn vergelijkbaar met eerdere onderzoeken naar dit specifieke thema en dus goed generaliseerbaar.

Uit het onderzoek komt:

De feitelijke bijdrage van de uniformdienst aan opsporing bestaat in de kern uit verzamelen en delen van informatie en het zelf oppakken van specifieke opsporingsactiviteiten, waaronder het draaien van kleinere zaken. De opsporing staat of valt met informatie, die echter niet altijd systematisch wordt verzameld of gedeeld. De feitelijke bijdrage aan de opsporing is veel beperkter dan de meest politiemensen zouden willen.

Er is zeer weinig interactie tussen de uniformdienst en recherche, voortkomend uit verschillen in beroepscultuur en organisatie en fysieke afstand. Er is gebrek aan terugkoppeling vanuit de recherche.

Oplossingen worden gezocht in het werken met vaste aanspreekpunten, vaker bij elkaar binnenlopen en daadwerkelijk samen aan de slag gaan in een gezamenlijk opsporingsproject evenals betere informatieproducten van de informatieorganisatie door betere vraagarticulatie.

Ontschotten of betere integratie is werk in uitvoering. In Waddinxveen is meer ruimte voor blauw om zelf zaken op te pakken en op te plussen. In Groningen draagt het blauw scrummen bij aan systematischer monitoren van opsporingsactiviteiten als onderdeel van het blauwe werk. In Hoorn zorgt de gezamenlijke weekplanning van recherche, uniformdienst en DRIO voor kruisbestuiving en in Waddinxveen en Utrecht wordt m.b.t. inzet op opsporing geïnvesteerd in een verbeterde briefing.

En nu?

Verstandig is om onder de aandacht te brengen dat blauwe opsporing geen synoniem is voor nog meer werk. Het gaat er eerder om weer (meer) scherpte aan te brengen in het werk door minder aan het toeval over te laten en wat andere accenten aan te brengen. Scrummen kan daarbij helpen, een veranderde briefing, inwinopdrachten, maar ook gewoon (weer) eens bij elkaar binnenlopen en zich verdiepen in het werk van de andere discipline. In het rapport noemen we zeven concrete aanbevelingen om de wisselwerking tussen recherche en uniformdienst te verbeteren. Eerder publiceerden we al een Menukaart en een Infographic. Beide opvraagbaar bij Bureau Bervoets (info@bureaubervoets.nl)

Het onderzoek is een vervolg op Horen, Zien en Zwijgen (2017) en Weten, Doen en leren (2021)
Het themanummer opsporing van het Tijdschrift voor de Politie van juni 2022 bevat een artikel op basis van de reeks.

Download het rapport

Het onderzoek werd uitgevoerd door Eric Bervoets, Jacoline Takke en Linda Hak. Download hier het rapport en lees ook onze zeven aanbevelingen: Niet-meer-maar-anders.pdf

Meer info

Dit rapport is een verslag van een onderzoek dat werd verricht in opdracht van de landelijk portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie (GGP). Het gaat over Blauw in Opsporing, in het kader van een zoektocht naar de lokale ontschotting tussen de uniformdienst (basispolitiezorg, GGP) en de recherche met het oog op een meer efficiënte en effectieve lokale opsporing. Hoewel de termen kruisbestuiving of integratie meer van toepassing zijn.