• Postbus 2793 | 3800 GJ Amersfoort

Imago handhavers

Op 23 mei 2016 verschenen: ons onderzoeksrapport naar het imago van gemeentelijke handhavers.

Downloaden PDF: Imago-handhavers

Samenvatting:

In mei 2016 verscheen een rapport van Eric Bervoets en Ben Rovers (www.btvo.nl) over het imago van gemeentelijke handhavers onder burgers. Onderzoek in vijf gemeenten laat zien dat de meeste burgers tamelijk onverschillig staan tegenover deze nieuwe gezagsdragers. In het algemeen zijn ze positief over de inzet van gemeentelijke BOA’s. Tegelijkertijd is duidelijk dat velen nog geen goed beeld hebben van de nieuwe groep handhavers. Het onderzoek werd gepresenteerd op de 9e landelijke dag van de BOA in Ede.