• Postbus 2793 | 3800 GJ Amersfoort

Drugsnetwerken en rekrutering

Eric Bervoets en Anton van Wijk publiceerden in het Tijdschrift voor Criminologie een artikel waarin zij drie drugsnetwerken beschrijven in een kleine stad. De centrale vraag is hoe deze criminele netwerken worden gevormd en hoe individuen bij die netwerken betrokken raken. Bervoets en Van Wijk proberen deze vraag te beantwoorden door hun casuïstisch onderzoeksmateriaal op kwalitatieve wijze te analyseren aan de hand van drie kernbevindingen uit (vooral de Nederlandse) door hen bestudeerde onderzoeksliteratuur over criminele netwerkvorming.

Artikel in Tijdschrift voor Criminologie, 2016, 58e jaargang nr.3, pagina 3-19.