• Postbus 2793 | 3800 GJ Amersfoort

Doorbraak verzocht: transportcriminaliteit

SYMPTOOMBESTRIJDING, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN MOORDENDE CONCURRENTIE MAAKT TRANSPORTSECTOR KWETSBAAR VOOR CRIMINEEL MISBRUIK EN VRAAGT OM INGRIJPEN

Transport en Logistiek in Nederland zijn onveranderd kwetsbaar voor criminaliteit en misbruik. Dat is de conclusie van het onafhankelijk onderzoek ‘Doorbraak Verzocht’ van adviesbureau Van de Ven in samenwerking met criminologen en bestuurs- en veiligheidsdeskundigen in opdracht van TLN (Transport en Logistiek Nederland). Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het beroepsgoederenvervoer, van internationaal vrachtverkeer tot pakketbezorging is gevoelig voor crimineel misbruik doordat de knellende arbeidsomstandigheden/voorwaarden en concurrentiedruk groot zijn en de prioriteit om criminaliteit aan te pakken wisselend en vooral symptoom-bestrijdend is, zo concluderen de onderzoekers. De toenemende druk op tarieven, afnemende beloning van chauffeurs en koeriers, gecombineerd met de lage pakkans zorgt ervoor dat (een deel) van de sector gevoelig is voor bijvoorbeeld drugssmokkel. Dit, gecombineerd met goed georganiseerde (steenrijke) criminele samenwerkingsverbanden die met gemak gebruik maken van de uitstekende infrastructuur van Nederland als ‘gateway to Europe’. Ook de toegenomen rol van online criminaliteit in de branche valt op.

Transportcriminaliteit vraagt om een omslag in het denken. Naast structurele opsporing en handhaving is volgens de onderzoekers het wegnemen van de voedingsbodem voor crimineel misbruik -waaronder de ongekende concurrentie en druk op tarieven en beloning- noodzakelijk. Zowel bij opdrachtgevers als de overheid is een cultuuromslag nodig waarbij marktmeesterschap en eerlijke prijsvorming en beloning van groot belang zijn en dus een aanpak die zich niet alleen richt op boeven vangen, maar ook op het voorkomen van de gelegenheid.

De onderzoekers doen daarom o.a. de aanbeveling aan de Rijksoverheid om de Autoriteit Consument en Markt de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de ondergrens van bodemtarieven om zo de voedingsbodem voor crimineel misbruik weg te nemen. Daarnaast ook de aanbeveling om beleidsmakers rekenschap te geven dat onsamenhangend beleid juist averechts kan werken en zij veel meer in verbinding moeten treden en samenwerken met de praktijk, zodat die werelden samen komen in plaats van steeds verder uit elkaar drijven. Een doorbraak is noodzakelijk om criminaliteit en crimineel misbruik een halt toe te roepen, zo wordt geconcludeerd.

Het onderzoek heeft persaandacht gehad. Op 24 februari 2021 stond het op de voorpagina (en achtergrondartikel) van de NRC. De opdrachtgever had andere beelden dan de onderzoekers bij wat wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid inhouden. Omwille van transparantie en wetenschappelijke controleerbaarheid is via bijgaande links ook nog de reactie van opdrachtgever TLN en onze repliek te lezen en de tweede reactie van deze brancheorganisatie op het onderzoek en het antwoord van de onderzoekers.

In juni 2021 verscheen een bespreking en interview over van Doorbraak Verzocht/Breakthrough Requested met onderzoekers in het tijdschrift Vigilant van de internationale organisatie rond transport en veiligheid TAPA.

Meer info

Transport en Logistiek in Nederland zijn onveranderd kwetsbaar voor criminaliteit en misbruik. Dat is de conclusie van het onafhankelijk onderzoek ‘Doorbraak Verzocht’ van adviesbureau Van de Ven in samenwerking met criminologen en bestuurs- en veiligheidsdeskundigen in opdracht van TLN (Transport en Logistiek Nederland). Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.