• Postbus 2793 | 3800 GJ Amersfoort

Vooraankondiging: publicatie gebiedsgerichte opsporing

  • 12 januari 2021
249 249 Bureau Bervoets

In het voorjaar van 2021 verschijnt ons boek ‘Weten, leren en doen: een proeftuinonderzoek naar gebiedsgerichte opsporing (GGO). In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap onderzochten we samen met vier basisteams van de politie hoe recherche en uniformdienst ‘ontschot’ kunnen samenwerken bij de aanpak van lokale misdaad en ondermijning. Daarbij besteedden we ook aandacht aan de kracht van nabijheid (o.a. aanwezigheid fysiek en online) en de rol van gebiedskennis. Denk daarbij niet alleen aan kennis over een bepaald gebied en de daar levende gemeenschappen.  Het gaat daarbij ook om kennis over welke politiestrategie wanneer (en voor wie) handig is. Daarbij is weer extra aandacht besteed aan opsporing in zogeheten gesloten gemeenschappen waar politiewerk lastig is wegens de eigen normen en waarden van de daar levende burgers.

Het onderzoek levert een menukaart en een stappenplan op voor eenheden en basisteams die zelf aan de slag willen met GGO.

Belangstelling? Neem contact met ons op info@bureaubervoets.nl