• Postbus 2793 | 3800 GJ Amersfoort

EEN STEVIGE BRUG TUSSEN WETENSCHAP EN PRAKTIJK

Bureau Bervoets richt zich op toepassingsgericht criminologisch en veiligheidskundig onderzoek, vaak in opdracht van gemeenten en ministeries

Waarom kiest u voor Bureau Bervoets?

U kiest ons vanwege kritische analyse en kennisdeling, onze betrokkenheid, toewijding en de menselijke maat.

Kritische analyse en delen van kennis

Bij Bureau Bervoets wordt een wetenschappelijke grondhouding – verzamelen en verder ontwikkelen van kennis, doorvragen en doordenken – gecombineerd met de nadrukkelijke wens om criminologische en veiligheidskundige kennis toegankelijk te maken en te verspreiden

Betrokken en toegewijd

Bureau Bervoets weet uitstekend raad met kwantitatieve analyes, maar onze teams richten zich eerst en vooral op kwalitatief onderzoek met (vaak) een etnografische inslag. Wij dragen graag met onze projecten bij aan een veilige samenleving. Uit de ivoren toren, tussen de mensen.

Aandacht voor de menselijke maat

We zijn ervan overtuigd dat kennis en kunde nodig zijn voor de effectiviteit en draagvlak van beleid, projecten en interventies. Maar het commitment en doorzettingsvermogen van de mensen in de uitvoering zijn doorslaggevend, daar kan geen ‘evidence based’ kennis tegenop…!

Over Bureau Bervoets

Eric is sinds 1997 actief, na een doctoraal bestuurskunde in Rotterdam en een academische promotie (in 2006) aan de Universiteit Twente in Enschede.

Ervaren

Bureau Bervoets komt graag kennismaken en vernemen hoe het u van dienst mag zijn.

Deskundig

Als gevolg van onze jarenlange ervaring met complexe projecten in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving.

Betrokken

Met betrokken en gecommitteerde onderzoeksteams

Kritische analyse en delen van kennis

Bij Bureau Bervoets wordt een wetenschappelijke grondhouding – verzamelen en verder ontwikkelen van kennis, doorvragen en doordenken – gecombineerd met de nadrukkelijke wens om criminologische en veiligheidskundige kennis toegankelijk te maken en te verspreiden

Ambitie is het ondersteunen van het veiligheidsdomein en lokaal bestuur met praktijkgericht onderzoek, advies en onderwijs. Zie enkele van onze publicaties. We zijn ervan overtuigd dat kennis en kunde nodig zijn voor de effectiviteit en draagvlak van beleid, projecten en interventies. Maar het commitment en doorzettingsvermogen van de mensen in de uitvoering zijn doorslaggevend, daar kan geen ‘evidence based’ kennis tegenop…! Hetzelfde commitment vragen we ook van onze teams.

Meer over Bureau Bervoets
Uitgangspunt: kwaliteit en flexibiliteit

We gaan uit van kwaliteit en flexibiliteit, waardoor de strategie is om het bureau klein te houden en bij het samenstellen van onze teams allianties aan te gaan met andere partijen. Zo wordt geregeld samengewerkt met onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen en Defensieacademie).

Expertise en diensten

De twee pijlers onder ons werk zijn opsporingscriminologie en frontlijnwerk in het veiligheidsdomein, geregeld in samenhang met elkaar. De afgelopen jaren heeft Bervoets veel onderzoek gedaan en gepubliceerd – alleen en met anderen – over jeugdproblematiek, waaronder over trends in jeugdcriminaliteit, veelplegers, drugsrunners, de aanpak van overlast alsmede analyses en aanpak van criminele netwerken.

De tweede onderzoekslijn bestaat uit studies naar het werk van professionals aan de frontlijn vanuit het perspectief ‘plural policing’: o.a. Koninklijke Marechaussee, gemeentelijke handhavers (BOA’s), beveiliging en sociale dienstmedewerkers.

We bieden voor zowel beleid als uitvoering:

  • fenomeenonderzoek
  • beleidsonderzoek en -evaluaties
  • adviestrajecten (praktijkonderzoek, actieonderzoek)
  • onderwijs en trainingen

Bureau Bervoets weet uitstekend raad met kwantitatieve analyses, maar richt zich eerst en vooral op kwalitatief onderzoek met (vaak) een etnografische inslag: we praten met in plaats van over doelgroepen en uitvoerders van het veiligheidsbeleid.

Diensten

Publicaties, opdrachtgevers en lopende projecten

Publicaties

Team CoroPol: Corona en Politie
1024 341 Bureau Bervoets

Op 24 maart 2020 zijn enkele betrokken politieonderzoekers gestart met CoroPol. De insteek was om snelle, korte en bruikbare input voor intel en briefings op een rij te zetten op basis van zoekslagen waar anderen even niet aan toekomen. Niet meer, niet minder. Inmiddels hebben we met team CoroPol diverse activiteiten uitgevoerd en diverse producten…

read more
Onderzoek in afronding: crimineel misbruik in wegtransport
1024 576 Bureau Bervoets

Transport en logistiek zijn onmisbare onderdelen van criminele processen, met name van smokkel. Binnenkort wordt een onderzoeksrapport gepubliceerd van ons en anderen over deze thematiek. Daarin worden kwetsbaarheden beschreven van het beroepsgoederenvervoer over de weg voor crimineel misbruik en de (publiek-private) maatregelen om veiligheid en weerbaarheid van de sector duurzaam te vergroten. Belangstelling? Mail ons…

read more
Vooraankondiging: publicatie gebiedsgerichte opsporing
249 249 Bureau Bervoets

In het voorjaar van 2021 verschijnt ons boek ‘Weten, leren en doen: een proeftuinonderzoek naar gebiedsgerichte opsporing (GGO). In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap onderzochten we samen met vier basisteams van de politie hoe recherche en uniformdienst ‘ontschot’ kunnen samenwerken bij de aanpak van lokale misdaad en ondermijning. Daarbij besteedden we ook aandacht…

read more
Maatschappelijk ondernemen: Yours2Plan en het concept HBO Squad
1024 1024 Bureau Bervoets

Sinds april 2019 zijn wij begonnen met het maatschappelijk project Yours2Plan (volg @yours2plan op Instagram en LinkedIn). Vanuit dat project is het concept HBO Squad gelanceerd! HBO Squad is erop gericht om talentvolle HBO studenten Integrale Veiligheidskunde, Recht en Bestuurskunde met een programma persoonlijke ontwikkeling een opstap te bieden naar stage en een carrière in…

read more

Contact

Dr. Eric Bervoets

Postbus 2793
3800 GJ Amersfoort

Contactformulier

Vul uw gegevens in en stel uw vraag in het opmerkingenveld in het onderstaande contactformulier, dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.